Zonnepanelen
Keuring Zonnepanelen

PRIJS 2022 (Inclusief BTW 21% & kosten)

Keuring Zonnepanelen

152,00

KEURING ZONNEPANELEN

 

Waar?


Wij bedienen het Vlaams gewest, van de kust tot in Limburg.


Wat moet aanwezig zijn bij de keuring?


ééndraadsschema van de zonnepanelen (met de tellers, eventuele batterijen en alle elektrische productiebronnen, …)

• opstellingsschema van de elektrische installatie (een beschrijving aangevuld met foto’s kan worden aanvaard)

• referenties en technische kenmerken van de zonnepanelen (merk, model, vermogen,…)

• gebruiksaanwijzing van de zonnepanelen (werking, onderhoud)

• veiligheidsvoorschriften met betrekking tot de interventie op de zonnepanelen en tot haar gebruik.

 

Wanneer is een keuring voor zonnepanelen verplicht?

 

Net als voor andere elektrische installaties is ook hier voor een nieuwe zonnepanelen of bij uitbreiding ervan een keuring nodig door een erkend organisme.

Na 25 jaar is een periodieke keuring verplicht.

 

Wat kijken we (onder andere) na?

 

Visueel onderzoek

 

uitvoering van de elektrische installatie conform de schema’s en plannen.

• aansluiting van de zonnepanelen via een afzonderlijke kring.

• aanwezigheid van ten minste één “differentieelstroominrichting” van 300 mA aan het begin van de installatie.

• de aanwezigheid van ten minste één differentieelstroominrichting van het type A aan het beginvan de fotovoltaïsche    installatie (deze differentieelstroominrichting kan dezelfde zijn als diegenedie vermeld is in vorig punt).

• bescherming tegen elektrische schokken bij rechtstreekse en onrechtstreekse aanraking en tegen overstroom.

• markering of identificatie van gelijkstroomgeleiders en actieve wisselstroomgeleiders,stroomkringen,

beschermingsinrichtingen tegen overstroom, schakelaars, klemmen, enz.

• aanwezigheid en de overeenstemming van de beschermingsgeleiders (het metalen raam van de PV-modules, de bijkomende aarding van de omvormer, hun structuur moeten met de aarde verbonden zijn door een beschermingsgeleider met een doorsnede tenminste equivalent met deze van debeschermingsgeleider van de AC voeding, met een minimum doorsnede gelijk aan:

- 2,5 mm² indien mechanisch beschermd

- 4 mm² indien niet mechanisch beschermd

• aanwezigheid van goed zichtbare waarschuwingsborden met de tekst: “Niet onderbreken bij belasting”, “Elektrische installatie altijd onder spanning”.

 

Metingen

 

• meting van de continuïteit van de beschermingsgeleiders

• meting van de isolatieweerstand van de elektrische installaties (wisselstroom)

• meting van de verspreidingsweerstand van de aardverbinding

• controle van de werking van de differentieelstroominrichtingen

• controleren of het automatische scheidingssysteem actief is (minder dan 5 seconden) als ergeen netspanning is.

 

Wat is het resultaat?

 

Na de controles en metingen wordt een verslag van gelijkvormigheidsonderzoek opgemaakt. Dit document moet worden voorgelegd aan de distributienetbeheerder.

 

Voor meer informatie kan u terecht op: Vlaanderen: www.vreg.be en www.energiesparen.be