EPC's

PRIJSLIJST 2022 EPC's tot 250m² bewoonbare oppervlakte (inclusief BTW 21% & kosten)

Studio

140,00

Appartement tot 2 kamers

180,00

Appartement tot 3 kamers

210,00

Appartement +3 kamers

Offerte

Rijhuis  of duplex appartement tot 2 kamers

210,00

Rijhuis  of duplex appartement tot 3 kamers

230,00

Rijhuis  of duplex appartement + 3 kamers

Offerte

3-Gevel woning (Half open bebouwing) tot 2 kamers

230,00

3-Gevel woning (Half open bebouwing) tot 3 kamers

260,00

3-Gevel woning (Half open bebouwing) + 3 kamers

offerte

4-Gevel woning (Open bebouwing) tot 2 kamers

260,00

4-Gevel woning (Open bebouwing) tot 3 kamers

279,00

Woningen >250m² bewoonbare oppervlakte

Prijs op aanvraag

Woningen in Brussels hoofdstedelijk & Waals gewest

Prijs op aanvraag

Onder kamers wordt verstaan: Het aantal werk-, hobby-, buro- en slaapkamers.


EPC - Energieprestatiecertificaat


Waarom is een (EPC) verplicht bij verkoop en verhuur van bestaande woongebouwen ?

 

Een Europese richtlijn van 2002 met betrekking tot de energieprestatie van gebouwen verplicht alle Europese landen om een EnergiePrestatieCertificaat (EPC) in te voeren voor gebouwen die verkocht, verhuurd of gebouwd worden. Met die richtlijn wil de Europese Unie actief meehelpen aan een vermindering van het energiegebruik en de uitstoot van broeikasgassen.

 

In België valt de uitvoering van die richtlijn onder de bevoegdheid van de gewesten. In het Vlaams Gewest is het EPC voor de verkoop van woningen en appartementen verplicht sinds 1 november 2008. Voor verhuur is de verplichting ingegaan op 1 januari 2009.

 

Het EPC geeft de energiescore van een woning weer. Kandidaat-kopers en -huurders kunnen met het EPC inschatten hoe energiezuinig de woning is. Op het EPC staan ook heel wat tips en aanbevelingen over investeringen om de woning energiezuiniger te maken.

 

Welke woningen moeten over een EPC beschikken ?

 

Het EPC is verplicht voor woningen, appartementen, sociale woningen en studio's die verkocht of verhuurd worden.

Ook voor woningen zonder verwarminginstallatie is een EPC verplicht.

Onder verkoop wordt verstaan de verkoop van het geheel in volle eigendom van een woning. Voor schenkingen, verkoop van vruchtgebruik, erfpacht, kopen van aandeel van de woning van de ex-partner... is geen EPC vereist. Ook voor woningen die door de burgemeester onbewoonbaar zijn verklaard is een EPC niet nodig.

 

Onder verhuur vallen de gewone huur, voor zover het gaat over een verhuur over een periode van meer dan twee maanden, onroerende leasing en de woninghuur. Zo moeten bijvoorbeeld vakantiewoningen die telkens verhuurd worden voor periodes van minder dan twee maanden geen EPC hebben (indien een vakantiewoning voor een aaneengesloten verhuurperiode aan dezelfde huurder meer dan twee maanden verhuurd wordt, is wel een EPC nodig).

 

Eigenaars die bij de bouw van een nieuwe woning (met een bouwaanvraag na 1 januari 2006) een EPC bouw ontvangen hebben, kunnen dat gedurende de geldigheidsduur gebruiken bij de verkoop en verhuur van de woning. Woningen die verbouwd werden hebben geen EPC bouw en moeten wel nog een EPC laten opmaken.


Welke documenten kunt u klaarleggen wanneer de energiedeskundige het EPC komt opmaken?


Hoe meer documenten u kan voorleggen, hoe nauwkeuriger de energiedeskundige het EPC kan opmaken. Deze documenten zijn niet verplicht. De energiedeskundige kan ook een inspectie uitvoeren zonder deze documenten.

Wanneer u de volgende documenten nog kan terugvinden legt u ze best klaar:

 • een EPB-aangifte
 • een vroeger afgeleverd energieprestatiecertificaat
 • het lastenboek van de architect of aannemer
 • subsidieaanvragen Vlaamse overheid of netbeheerder
 • formulieren, ondertekend door de aannemer in het kader van de federale belastingsvermindering
 • originele facturen van een aannemer
 • originele facturen van bouwmaterialen
 • plannen, opgemaakt en ondertekend door een architect op schaal 1/50 of groter
 • originele werfverslagen, opgesteld en ondertekend door een architect
 • postinterventiedossier, opgesteld en ondertekend door de veiligheidscoördinator
 • technische documentatie, informatie van websites en mails van fabrikanten met specifieke productinformatie
 • originele facturen van verwarmingsinstallaties
 • offerten (van een aannemer)
 • foto's waarop de samenstelling van het schildeel of de installatie te herkennen is (detailbeelden) en als aangetoond kan worden dat het schildeel of de installatie geplaatst is
 • Verwarmingsaudit
 • energieadviesprocedure (EAP)
 • aanvullende documenten voor het (ver)bouwjaar: uittreksel van de kadastrale legger of het vergunningenregister, notariële akte, ontvangst- of volledigheidsbewijs van de stedenbouwkundige aanvraag, stedenbouwkundige vergunning
 • luchtdichtheidsmeting conform de norm NBN EN 13829 en aanvullende specificaties


Wie moet het EPC laten opstellen ?

 

De eigenaar van de woning die te koop of te huur wordt gesteld, is verantwoordelijk om het EPC te laten opstellen, ook als voor de verkoop of de verhuur van de woning een beroep wordt gedaan op een vastgoed- of notariskantoor. De vastgoedmakelaar en notaris zijn alleen verplicht om de eigenaar correcte informatie te verlenen over het EPC.

 

Bij verkoop moet het EPC worden overgedragen aan de nieuwe eigenaar. De notaris vermeldt in de akte of het EPC ter beschikking werd gesteld van de koper. Ook de datum en de unieke code van het EPC worden in de akte opgenomen. Bij verhuur moet een kopie van het EPC bij de huurovereenkomst gevoegd worden. Het EPC blijft tien jaar geldig.

 

Vanaf wanneer moet het EPC aanwezig zijn ?

 

Het EPC moet aanwezig zijn vanaf het moment dat de woning te koop of te huur wordt aangeboden op de woningmarkt. Zodra een bord te koop of te huur aan de woning wordt geplaatst of vanaf het moment dat de woning te koop of te huur wordt gesteld via een website, vastgoedkantoor, een streekkrant, een notariskrant, enz... moet het EPC dus beschikbaar zijn. Op die manier kan de kandidaat-koper of huurder het EPC inkijken en rekening houden met de energiescore bij de keuze van zijn nieuwe woning.


Wat gebeurt er als er geen of niet tijdig een EPC aanwezig is ?

 

Als woningen verkocht of verhuurd worden zonder geldig EPC, dan loopt de verkoper of verhuurder het risico op een geldboete.

 

Het Vlaams Energieagentschap voert steekproefsgewijs controles uit op de aanwezigheid van het certificaat. Als het Vlaams Energieagentschap vaststelt dat de eigenaar die een woning te koop of te huur stelt, niet over een geldig EPC beschikt, wordt hij uitgenodigd voor een hoorzitting waarop hij kan toelichten waarom er geen EPC aanwezig is. Daarna kan het Vlaams Energieagentschap een boete oplegen tussen de 500 en 5000 Euro.

 

Als bij het verlijden van de authentieke akte geen EPC aanwezig is, is de notaris verplicht om dat aan het Vlaams Energieagentschap te melden. Ook dan zal de eigenaar uitgenodigd worden voor een verhoorzitting, met mogelijk een boete tot gevolg.