Werfkast
keuring werfkast

Prijs 2022 (Inclusief BTW 21% & kosten)

Werfkast

152,00

Tijdelijke bouwplaatsaansluiting - (keuring werfkast elektriciteit)

 

Bij een nieuwbouw of een renovatie moet u over elektriciteit kunnen beschikken, ook al is de definitieve elektrische installatie nog niet afgewerkt. Dat kan dankzij een tijdelijke installatie of een bouwplaatsinstallatie. U moet die tijdelijke installatie echter ook laten keuren.

 

De keuring van uw tijdelijke installatie of bouwplaatsinstallatie wordt vaak ook "werfkeuring" genoemd. Dankzij het positief besluit van deze keuring kunt u uw netbeheerder vragen om een teller te plaatsen: u beschikt dan over elektriciteit, zodat de vakmannen uw woning verder kunnen afwerken.

 

Let wel: enkel de gekeurde installatie die is beschreven op het keuringsverslag is veilig bevonden en mag onder spanning gezet worden. Vooraleer u de definitieve installatie in dienst neemt, moeten we opnieuw een volledige keuring uitvoeren.

 

Waar?


Wij bedienen het Vlaams gewest, van de kust tot in Limburg.


Wat kijken we na?

 

Tijdens een bouwplaatskeuring kijken we na of uw tijdelijke installatie ten minste het volgende omvat:

 

  • een goede aarding (een aardingspen of eventueel de definitieve lus onder de fundering)
  • een elektrisch bord dat voldoet aan de door koninklijke besluit gehomologeerde normen (zelfgemaakte houten borden zijn niet toegelaten)
  • een hoofddifferentieelstroominrichting van minimaal 40A, met een maximale verliesstroom van 300mA
  • minimaal twee automaten
  • minimaal twee stopcontacten

Tijdens de controle bekijken we de plaatsingswijze van het bord, de kabels en de stopcontacten. Alle componenten dienen correct bevestigd te zijn en bovendien moet hun IP-graad aangepast zijn aan de plaats waar ze zijn opgesteld.

 

Tot slot voeren we ook een aantal metingen uit:

 

  • een isolatiemeting
  • een meting van de spreidingsweerstand van de aarding
  • een continuïteitsmeting van de aardingsgeleider

 

Wat moet u voorzien?

 

Tijdens de bouwplaatskeuring dient de elektrische installatie altijd toegankelijk te zijn.

U hoeft geen specifieke documenten voor te leggen.

 

 

Bij een positief besluit kunt u de teller laten openstellen door uw netbeheerder. U beschikt dan over elektriciteit voor de afwerking van uw woning.

 

Bij een negatief besluit is het noodzakelijk dat u de vastgestelde inbreuken zo snel mogelijk verhelpt en vervolgens een nieuwe controle aanvraagt.