Thuisbatterijen
Keuring Zonnepanelen

PRIJS 2022 (Inclusief BTW 21% & kosten)

Keuring thuisbatterijen

152,00

KEURING THUISBATTERIJEN

 

Waar?


Wij bedienen het Vlaams gewest, van de kust tot in Limburg.


Wat?


Er zijn verschillende technische mogelijkheden:

- Een thuisbatterij aangesloten op een fotovoltaïsche hybride omvormer.
- Een huisbatterij die rechtstreeks wordt aangesloten op het schakelbord van uw installatie op een nieuw circuit dat wordt beveiligd door een stroomonderbreker.
De bepalingen van het "AREI" KB van 08/09/2019 - Boek 1 zijn van toepassing en een conformiteitscontrole moet worden uitgevoerd voordat de thuisbatterij in gebruik wordt genomen.
Deze toevoeging aan uw elektrische installatie wordt beschouwd als een uitbreiding en een ingrijpende wijziging.

De conformiteitscontrole vóór ingebruikneming wordt opgelegd door het AREI.
Uw netbeheerder (Fluvius, Sibelga, ...) zal voor deze uitbreiding van uw elektrische installatie een kopie van het conformiteitsrapport nodig hebben.

Hoe werkt de controle?  
Naast de vereisten van het AREI heeft de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie in zijn nota 6 aan de erkende instellingen een reeks specifieke aandachtspunten gedefinieerd.
Al deze vereisten zullen worden gecontroleerd door de inspecteur.

De inspectie omvat de volgende punten:


1. Voor het begin van de controle


Voor het begin van de controle is het noodzakelijk om het werkingsprincipe van de thuisbatterij in de huishoudelijke elektrische installatie na te gaan en de mogelijkheid van eilandwerking in het bijzonder.


2. Administratieve controle


Het elektrisch dossier van de thuisbatterij bevat volgende documenten:


 • De ééndraadsschema’s en de situatieplannen uitgevoerd overeenkomstig de te controleren elektrische installatie.
 • De aanwezigheid van de installatie- en veiligheidsinstructies van de fabrikant voor alle onderdelen die verband houden met de thuisbatterij
 • de EU-conformiteitsverklaring (en) van alle onderdelen die verband houden met de thuisbatterij.
 • De verificatie van het elektrisch dossier , plaatsing van de thuisbatterij en haar omvormer overeenkomstig hun bestemming (d.w.z. volgens de gebruikaanwijzing van de fabrikant), compatibiliteit tussen de thuisbatterij en haar omvormer,… .


3. Visuele controle


De inspecteur controleert :


 • of de schema's overeenstemmen met de werkelijkheid
 • de noodzakelijke markering van de verschillende elementen.
 • de naleving van de gebruiksaanwijzingen van de fabrikant van de thuisbatterij en de eventuele omvormer zoals oa. de inplanting , de ventilatievoorwaarden, plaatsen van nodige beveiligingen,…
 • de correcte keuze en de doorsnede van de leidingen zowel voor het DC als AC gedeelte
 • of de gekozen plaatsing van de batterij en haar omvormer voldoet aan de te verwachten uitwendige invloeden.
 • de toegankelijkheid van de thuisbatterij en de omvormer.
 • de aanwezigheid van de differentieelstroomschakelaars zowel in normaal voeding als in eilandwerking
 • de aanwezigheid van zichtbare schade aan de elektrische installatie
 • de correcte keuze van het vast elektrisch materiaal, de installatie en samenbouw ervan.


4. Controle door meting


Uitmeten van de aardingscontinuïteit, spreidingsweerstand van de aardverbinding en uitvoeren van isolatiemetingen.


5. Controle door beproeving


Nazicht werking van het automatisch scheidingssysteem van de omvormer en werking van de differentieelstroominrichting ( zowel algemeen als deze voorzien voor de stroombanen die gevoed worden in eilandwerking). Dit door de bediening van de testknop en opwekking foutstroom.


Wat moet u voorzien?


 • Het ééndraadsschema van de elektrische installatie
 • Het situatieschema van de elektrische installatie
 • De aanwezigheid van de installatie- en veiligheidsinstructies van de fabrikant
 • De EAN-code die als identificatie dient voor de aansluiting van de elektrische installatie op het netwerk. U vindt ze op uw elektriciteitsfactuur. EAN staat voor ‘European Article Numbering’ en is een code van 18 cijfers.


Wat ontvangt u?


Na het keuringsbezoek en na betaling, ontvangt u een positief of negatief “digitaal” keuringsattest waarin de eventuele inbreuken of opmerkingen op weer gegeven worden.

Zodra de inspectie is voltooid en er geen inbreuken zijn vastgesteld, zal de inspecteur u een conformiteitsrapport overhandigen. Dit conformiteitsrapport is 25 jaar geldig.

Als inbreuken zijn vastgesteld, wordt de installatie niet-conform verklaard en moet een nieuwe inspectie worden uitgevoerd nadat de werken om de inbreuken weg te werken zijn voltooid. De huisbatterij kan niet in gebruik worden genomen.

De inspectie moet worden uitgevoerd door dezelfde erkend organisme die de eerste overeenstemmingsinspectie heeft uitgevoerd.


Wat is in de prijs inbegrepen?


De hierboven vermelde prijs stemt overeen met de keuring van thuisbatterij.
Hiervoor moet de installatie gemakkelijk toegankelijk zijn en er moet spanning aanwezig zijn . Zij moet afgewerkt zijn, klaar voor keuring en het elektrisch dossier moet aanwezig zijn.

 

Voor meer informatie kan u terecht op: Vlaanderen: www.vreg.be en www.energiesparen.be