Gasinstallatie (aardgas)
Keuring gasinstallatie

Keuring gasinstallatie (residentieel tot 70kW)

Per teller 169,00

Herkeuring gasinstallatie (residentieel tot 70kW)

Per teller 169,00

PRIJS 2022 (Inclusief BTW 21% & kosten)

KEURING GASINSTALLATIE (AARDGAS)

 

De keuring van de gasinstallatie is belangrijk om mogelijke gaslekken op te sporen, en op die manier brand en explosie te voorkomen. Door controle van de verwarmingsinstallatie kunnen gebreken die leiden tot CO-vergiftiging tijdig gedetecteerd worden.

 

Waar?


Wij bedienen het Vlaams gewest, van de kust tot in Limburg.


Wat moet aanwezig zijn bij de keuring van een nieuwe installatie ?

 

  • Het attest van de installateur of bewijsschrift van de doe-het-zelver met een schematische voorstelling van de aanwezige leidingen en toestellen.
  • De leidingen en verbindingen.
  • De verbruikstoestellen.
  • De schoorsteenaansluiting en de schoorsteen (indien noodzakelijk).
  • De uitmonding van het verbruikstoestel.
  • Luchtaanvoer en -afvoer (indien noodzakelijk).

 

Opmerking : de leidingen moeten zichtbaar en /of bereikbaar zijn. Er moet eveneens een meetpunt aanwezig zijn waarop de testinstallatie aangesloten kan worden (T-stuk met kraan en stop)

 

Wanneer is de keuring van een gasinstallatie verplicht ?

 

Deze Keuring is verplicht vóór het openstellen van de gasmeter (de indienststelling) en bij uitbreiding van elke installatie.

 

De keuring van de gasinstallatie is in de drie gewesten van ons land verplicht.

 

Wat kijken we na ?

 

Tijdens de keuring wordt nagegaan of de installatie conform de geldende normen uitgevoerd is. Er wordt een visuele controle uitgevoerd van de toevoer van de verbrandingslucht, de afvoer van de verbrandingsproducten, leidingen, de manier waarop buizen verbonden worden, de manier van plaatsing, de verbinding van het toestel met de binnenleiding en een dichtheidsproef.

 

Wat is het resultaat ?

 

Na de controle en goedkeuring ontvangt de aanvrager het attest dat nodig is voor het opstellen van de gasmeter.