Riool

TISO BVBA

Technical inspections & Solutions

Oost-Vlaanderen:

09 395 85 85


West-Vlaanderen:

050 96 95 95

keuring riolering

PRIJS 2018 (Inclusief BTW 21% & kosten)

Keuring riolering

160,00

KEURING RIOLERING

 

Er wordt nagegaan of hemelwater via een hemelwatertank en bezinkput naar de hemelwaterriolering wordt afgevoerd. Verder gaan we na of het vervuild water naar de vuilwaterriolering wordt afgevoerd en dat er geen verbindingen zijn tussen hemelwaterafvoer en vuilwaterafvoer.


 

Wat moet aanwezig zijn bij de keuring ?

 

Regenwaterrecuperatie- en regenwaterinfiltratieinstallatie


Aansluiting RWA (regenwaterafvoer)


Aansluiting vuilwaterafvoer of DWA (droogweerafvoer)


As built plan, bouwvergunning, rioleringsplan, facturen materialen & foto's


 

Wanneer is deze keuring verplicht ?

 

bij nieuwbouw, renovatie, aanleg van een gescheiden rioleringssysteem op de openbare weg & op vraag van de rioolbeheerder.

 

Wat kijken we na ?

 

Aanwezigheid recuperatie, hergebruik en infiltratie van regenwater.

Aansluiting van de toestellen op de juiste rioleringssystemen.

onderzoek van volledige scheiding van de riolering.

 

Wat is het resultaat ?

 

De eigenaar ontvangt een certificaat waarmee de rioolbeheerder de aansluiting op de riolering kan uitvoeren.

 

•  Tiso bvba  •  BTW / KBO BE 0465.493.991  •  RPR Gent  •  © 2010 - 2019  •