Gas

TISO BVBA

Technical inspections & Solutions

Oost-Vlaanderen:

09 395 85 85


West-Vlaanderen:

050 96 95 95

Keuring gasinstallatie

Keuring gasinstallatie (residentieel)

Per teller 157,30

Herkeuring gasinstallatie

Per teller 157,30

PRIJS 2019 (Inclusief BTW 21% & kosten)

KEURING GASINSTALLATIE (AARDGAS)

 

De keuring van de gasinstallatie is belangrijk om mogelijke gaslekken op te sporen, en op die manier brand en explosie te voorkomen. Door controle van de verwarmingsinstallatie kunnen gebreken die leiden tot CO-vergiftiging tijdig gedetecteerd worden.

 

Wat moet aanwezig zijn bij de keuring van een nieuwe installatie ?

 

1. Het attest van de installateur of bewijsschrift van de doe-het-zelver met een schematische voorstelling van de aanwezige

    leidingen en toestellen (een blanco exemplaar wordt bij de keuring overhandigd of is ter beschikking in ons kantoor)

2. De leidingen en verbindingen.

3. De verbruikstoestellen.

4. De schoorsteenaansluiting en de schoorsteen (indiennoodzakelijk).

5. De uitmonding van het verbruikstoestel.

6. Luchtaanvoer en -afvoer (indien noodzakelijk).

 

Opmerking : de leidingen moeten zichtbaar en /of bereikbaar zijn. Er moet eveneens een meetpunt aanwezig zijn waarop de testinstallatie aangesloten kan worden (T-stuk met kraan en stop)

 

Wanneer is de keuring van een gasinstallatie verplicht ?

 

Deze Keuring is verplicht vóór het openstellen van de gasmeter (de indienststelling) en bij uitbreiding van elke installatie.

 

De keuring van de gasinstallatie is in de drie gewesten van ons land verplicht.

 

Wat kijken we na ?

 

Tijdens de keuring wordt nagegaan of de installatie conform de geldende normen uitgevoerd is. Er wordt een visuele controle uitgevoerd van de toevoer van de verbrandingslucht, de afvoer van de verbrandingsproducten, leidingen, de manier waarop buizen verbonden worden, de manier van plaatsing, de verbinding van het toestel met de binnenleiding en een dichtheidsproef.

 

Wat is het resultaat ?

 

Na de controle en goedkeuring ontvangt de aanvrager het attest dat nodig is voor het opstellen van de gasmeter.

 

•  Tiso bvba  •  BTW / KBO BE 0465.493.991  •  RPR Gent  •  © 2010 - 2019  •